-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Procedura
(Zam: 20.06.2020 r., godz. 22.57)

Procedura Postępowania dla Rodziców w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat wprowadza działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa.
W ramach prewencyjnych działań przekazuję Państwu następujące zalecenia dotyczące korzystania z usług żłobka związanych z opieką nad dzieckiem, zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:
Informacje ogólne
1. Wejścia do Żłobka odbywają się według ustalonego harmonogramu, co 10 minut na umówione godziny.
2. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem ma obowiązek stawić się dokładnie na umówioną godzinę.
3. Dziecko i osoba dorosła bezwzględnie musi być zdrowa.
4. W przypadku kiedy dziecko lub rodzic/opiekun prawny jest przeziębiony lub cierpi na innego typu infekcję, rodzic/opiekun prawny są zobowiązani odwołać telefonicznie lub SMS obecność dziecka w żłobku. Powrót dziecka po chorobie do żłobka bezwzględnie musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, że dziecko jest zdrowe (dopuszcza się zdjęcie zaświadczenia) oraz poprzedzony informacją o powrocie dziecka do żłobka (telefon, SMS,).
Numer telefonu do żłobka 22 774 56 22
Numer telefonu służącego do kontaktu SMS 504 090 859
5. Dzieci chore lub podejrzane o chorobę nie będą przyjmowane.
6. Do przedsionka budynku (część nowa i stara) wchodzą tylko osoby umówione na konkretną godzinę z zachowaniem odległości 2 m.
7. Wchodząc do budynku z dzieckiem/dziećmi rodzic/opiekun prawny musi być wyposażony w maskę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki.
8. Środki ochrony indywidualnej rodzice/opiekunowie prawni zapewniają sobie we własnym zakresie.
9. Po wejściu do budynku należy podejść do stanowiska ze środkami dezynfekcyjnymi mieszczącymi się w przedsionku i dokładnie zdezynfekować dłonie (wskazane jest przyjście w rękawiczkach jednorazowych, które również dezynfekujemy).
10. Po dokonaniu dezynfekcji dłoni rodzic/opiekun prawny proszony będzie
o podejście do pielęgniarki/opiekuna w celu zmierzenia temperatury oraz wypełnienia KARTY WYWIADU.
11. Negatywny wynik wywiadu lub podwyższona temperatura uniemożliwią rodzicowi/opiekunowi prawnemu wejście do pomieszczeń żłobka i pozostawienia dziecka.
12. Przy wejściu z przedsionka na teren żłobka na umówionego rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem będzie czekał opiekun grupy.
13. Wszyscy są zobowiązaniu do zachowania bezpiecznej odległości – 2 metry między osobami, przestrzegać higieny kichania, pokasływania
i oddychania. Podczas kichania, pokasływania należy zasłonić usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
14. Po przejęciu dziecka przez opiekuna, rodzic/opiekun prawny niezwłocznie opuszcza żłobek.
15. Rodzic zgłaszający się popołudniu po dziecko postępuje dokładnie tak samo jak rano. Odbierając dziecko w godzinach popołudniowych należy przestrzegać ilości osób przebywających w holu (poczekalni) żłobka.
16. Po odebraniu dziecka rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego
ubrania dziecka i opuszczenia żłobka.


Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 20.06.2020 r., godz. 22.57
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 20.06.2020 r., godz. 22.57
Liczba odwiedzin: 181