-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2020 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Edukacja w grupach starszych
(Zam: 03.01.2021 r., godz. 00.57)

"Radosny uśmiech na buziach dzieci i zadowolenie ich rodziców jest naszym celem”.


Tworzymy naszym dzieciom przyjazną atmosferę opartą na zasadach partnerstwa oraz współpracy z rodzicami, by wspólne działania miały jak najkorzystniejszy wpływ na rozwój dzieci.


Celem naszych oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych jest dziecko sprawne, o prawidłowym rozwoju psycho - motorycznym i emocjonalno - społecznym, odznaczające się dobrym samopoczuciem i pełne zaufania do otoczenia. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim stażem opiekuńczo -pedagogicznym, która czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci. Prowadzone zajęcia i zabawy mają na celu rozwój mowy i myślenia, sprawności ruchowej i manualnej, inwencji twórczych.


Edukacja w grupach starszych przebiega w oparciu o plany dydaktyczne miesięczne oraz w oparciu o zestaw odpowiednio dobranych do wieku dzieci zabaw i zajęć dydaktycznych rozwijających wszystkie funkcje: ruchową, manipulacyjną, poznawczą, percepcyjną, pamięć, wyobraźnię, mowę, rozwój społeczny, samodzielność.


Każdy plan edukacyjny zawiera zajęcia ruchowe, a w nim uwzględnia się elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Shernborne - stosujemy tylko wybrane elementy tej metody, która poza stroną ruchową rozwija także umiejętności społeczne dziecka, ponieważ są to ćwiczenia w parach, układach 3-4 osobowych, gdzie współdziałanie wszystkich osób uczestniczących w ćwiczeniu decyduje o efekcie końcowym.


Ponadto w pracy z dziećmi starszymi wykorzystujemy elementy Metody Integracji Sensorycznej, gdzie w ćwiczeniach ruchowych wykonywanych przy użyciu różnych specjalnie do nich przygotowanych pomocy takich jak m.in.: walce, obręcze, piłki, chodniczki fakturowe, drabinki, trampoliny, pobudzane i rozwijane są narządy zmysłów dziecka (dotykowy, równowagi, orientacji w przestrzeni). Dodatkowo stosowane są Elementy Metody Integracji Zmysłowej w ćwiczeniach percepcji wzrokowej i w ćwiczeniach dotyku w obrębie dłoni. Wykorzystuje się w nich materiał obrazkowy, nagrania magnetofonowe, instrumenty muzyczne, a także z używamy takich pomocy jak drobne i większe przedmioty o rozmaitych kształtach i fakturach, masy plastyczne do ugniatania, materiał do przesypywania i przelewania.


W ramach zajęć realizowanych w żłobku wykorzystywane są również elementy metody pedagogicznej Marii Montessori. Pracując tą metodą dziecko rozwija własny potencjał intelektualny, wykorzystuje znakomite pomoce dydaktyczne, które samo sobie wybiera i z niewielką ingerencją opiekuna – samodzielnie dochodzi do rozwiązania konkretnych problemów. Techniki tej metody uczą dziecko samodzielności, praktycznego radzenia sobie w życiu codziennym, szacunku do porządku, ćwiczą umiejętności koncentracji, pomagają odkrywać wartości płynące
z ciszy, kształtują wrażliwość na otaczający świat. Dziecko korzystając z tych technik dokonuje pierwszych prób liczenia, operacji na zbiorach, przygotowuje się do czytania i pisania.


Jak pracujemy z najmłodszymi dziećmi?


Rozwój dzieci najmłodszych stymulowany jest przede wszystkim w oparciu o ogólny plan ramowy, w którym uwzględniono: • rozwój ruchowy, manipulacyjny

 • rozwój narządów zmysłów

 • rozwój społeczny, poznawczy i rozwój mowy.


Wszystkie propozycje zabaw i ćwiczeń odnoszą się do odpowiednich przedziałów wiekowych. Plan pracy ujęty jest w systemie całorocznym, ponieważ praca
z maluchem to przede wszystkim podążanie za jego aktywnością i rozwijanie poszczególnych funkcji na bazie zainteresowań dziecka.
Poza ogólnym planem pracy zatytułowanym: “Jak pomóc w rozwoju małemu dziecku”, jako pomoc dydaktyczna w pracy z dziećmi w tej grupie służy zbiór gier i zabaw ujętych w pozycji pt.: “Zabawy fundamentalne”, mający na celu wszechstronną stymulację rozwoju dziecka.


Praca w grupie niemowlęcej to indywidualny kontakt opiekuna z dzieckiem, lub najwyżej dwojgiem - trojgiem dzieci, w którym dorosły w sposób bardzo wrażliwy i adekwatny do potrzeb dziecka, odpowiada na jego sygnały. Podczas tej aktywności używa pomocy dostosowanych do wieku i możliwości dziecka. Są to rozmaite zabawki manipulacyjne: • elementy do piętrzenia, przedmioty o różnych kształtach i fakturze (istotne dla wrażeń dotykowych)

 • elementy do nakładania, wciskania, pojedyncze duże obrazki z niewielką ilością szczegółów, przedmioty wydające dźwięki (istotne dla wrażeń słuchowych)

 • elementy do przekraczania (ważne w nauce chodzenia) dwu - trzy elementowe schodki, małe zjeżdżalnie.


Mowa i myślenie


Zajęcia rozwijające mowę i myślenie mają na celu, poszerzanie słownictwa, wyrobienie spostrzegawczości, zdolności obserwacji, skupiania uwagi, wyciągania wniosków, przeprowadzania procesów analizy i syntezy, ćwiczyć wyobraźnię.


Dzieci uczą się /nabywają umiejętność: • rozpoznawania np. pojazdów, zwierząt i odgłosów wydawanych przez nie

 • kojarzenia przedmiotu z jego funkcją np. łyżka służy do jedzenia

 • oglądania książeczek, słuchania krótkich, wierszyków i bajek

 • pokazywania i nazywania części ciała np. oka, ucha


W ramach profilaktyki zmierzającej do prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego i zapobiegania wadom wymowy opiekunowie prowadzą zajęcia usprawniające aparat artykulacyjny poprzez np. cmokane, dmuchanie, otwieranie szeroko buzi, wypowiadanie wyrazów dźwiękonaśladowczych: miau, chau,-chau, dzyń –dzyń.


Kontakty społeczne i emocje


Zajęcia mają na celu pogłębianie więzi uczuciowej z rówieśnikami i osobami dorosłymi.


Dzieci uczą się i nabywają umiejętność: • dzielenia się zabawkami

 • przestrzegania zakazów i nakazów np. odłóż, przynieś

 • reagowania na płacz innego dziecka - pocieszani, głaskania, okazywanie życzliwości.


Barbara Mierzejewska


Dyrektor


Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 03.01.2021 r., godz. 00.57
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 03.01.2021 r., godz. 00.59
Liczba odwiedzin: 129