-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail: bajami@interia.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Narodowa Debata o Rodzinie
(Zam: 29.09.2017 r., godz. 09.04)

Szanowni Państwo, 27 września 2017 roku uczestniczyłam w Narodowej Debacie o Rodzinie. Narodową Debatę o Rodzinie zorganizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej celem było rozpoczęcie społecznej dyskusji na temat głównych potrzeb polskiej rodziny, w tym wskazanie najpilniejszych obszarów, które z punktu widzenia rodziny trzeba wspierać. W jaki sposób i w zakresie jakich głównych wartości skutecznie wspierać polską rodzinę? Jaki jest wpływ rodziny na inne dziedziny życia? Jak wzmacniać małżeństwa? Między innymi nad tymi kwestiami zastanawiali się uczestnicy Narodowej Debaty o Rodzinie.

- Teraz przyszedł czas, by zastanowić się, w jaki sposób wspierać polskie rodziny w systemie wartości - podkreśliła minister Rafalska. Dodała, że w centrum uwagi powinna znaleźć się godność człowieka, począwszy od godności małego dziecka. Mówiła też o godności mężczyzn, a także godności kobiet, które mają prawo do niezależności i realizacji planów i ambicji w życiu zawodowym, ale też pełną wolność realizowania się jako żony i matki. Według minister Elżbiety Rafalskiej, szczególną wartością, którą trzeba umacniać, jest trwałe małżeństwo zbudowane na bezinteresownej miłości, wzajemnym szacunku, uznaniu odrębności i komplementarności płci. 

W debacie uczestniczyli przedstawiciele Sejmu, Senatu, wojewodowie, przedstawiciele nauki, fundacji, poradni terapeutycznych pomagających rodzinom oraz instytucji wspierających rodzinę.
Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

Poniżej fotografie i tekst ze strony www.mpips.gov.pl
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się Narodowa Debata o Rodzinie, której celem jest rozpoczęcie dyskusji nt. przyszłości rodziny. Do udziału zaproszeni zostali specjaliści, przedstawiciele nauki oraz organizacji pozarządowych.


„Obecny Rząd na czele z Premier Beatą Szydło od momentu swojego ukonstytuowania się mocno podkreślał, że w centrum swoich działań stawia polską rodzinę. Kierunek ten z jednej strony potwierdza głęboko zakorzenione w naszej świadomości przekonanie, że czymś najważniejszym dla każdego z nas jest rodzina, ale też uwypukla i eksponuje prawdę o nadrzędności tej naturalnej wspólnoty.” – powiedziała otwierając debatę minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska.Celem debaty jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji w społeczeństwie na temat głównych potrzeb polskiej rodziny; wskazanie konkretnych zagadnień, płaszczyzn, które są najpilniejsze, z punktu widzenia rodziny, a które trzeba wspierać; propagowanie wartości małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa; budowanie pozytywnego wizerunku rodziny; ukazywanie wartości małżeństwa i rodziny z punktu widzenia wpływu na jakość wszystkich dziedzin życia społecznego; rozpoczęcie współpracy między wszystkimi organizacjami i środowiskami, działającymi na rzecz dobra polskiej rodziny.„Wyrażenie, że obok wolności i suwerenności, największym dobrem narodowym jest polski dom, wzniesiony na trwałym małżeństwie, nie jest sloganem. Jest to prawda obiektywna, której strzeżenie i wskazywanie jest największym zadaniem każdego Polaka.” – powiedziała minister Rafalska.Dodała także, że nigdy za wiele jest wskazywania i egzekwowania kwestii związanych z godnością kobiety. "Pragniemy mocno podkreślić, że każda kobieta ma prawo do niezależności, swobodnego kreowania swojego życia, realizacji planów i rozwijania się w życiu zawodowym, godziwego wynagrodzenia i dostępności do wszystkich stanowisk" - oświadczyła minister.Podkreśliła, że kobieta powinna mieć pełną wolność w realizowaniu się jako żona i matka. "Należy się jej za to szacunek i uznanie nie tylko w rodzinie, ale też w społeczeństwie" – dodała.Uczestnicy debaty zastanawiali się w zakresie jakich głównych wartości polska rodzina powinna być wspierana oraz jakie działania i metody powinny być zastosowane, aby skutecznie wspierać rodzinę. Wyrazili także nadzieję, że debata jest pierwszym krokiem do szerokiej dyskusji, która potrzebna jest także na szczeblu regionalnym.

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 29.09.2017 r., godz. 09.04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 29.09.2017 r., godz. 09.07
Liczba odwiedzin: 236