-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2020 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Przydatne linki

-
Wersja do drukudruk
Przydatne linki


Przydatne linki:

www.fdn.pl - Fundacja Dzieci Niczyje

www.dzieckokrzywdzone.pl - na temat krzywdzenia dzieci

www.dzieckoswiadek.pl - dziecko świadek w procedurze prawnej

www.helplain.org.pl - problematyka krzywdzenia dzieci w Internecie

www.dzieckowsieci.pl

www.zobacz-uslysz-powiedz.pl - dla świadków przemocy wobec dzieci

www.przemocpodlupa.pl - nt. Budowania systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie


Miejsca schronienia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie:

1. Ośrodek DOM dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony przez Stowarzyszenie
Pomocy Bezdomnym
ul. Walecznych 59
tel. 022 616 10 36
e-mail: spb.dom@wp.pl

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Polska 33 A i B
tel. 022 651 05 71
e-mail: oik.pkps@wp.pl

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Dalibora 1
tel. 022 877 56 43
e-mail: oik_warszawa@wp.pl

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ADAMUS
ul. 6 Sierpnia 1/5; tel. 022 644 80 20
e-mail: oik-adamus@wp.pl

5. Dom Samotnej Matki
Zielonka, ul. Kilińskiego 69
tel. 022 781 09 79

6. Dom Nazaret
Otwock, ul. Słowackiego 17
tel. 022 779 58 30

7. Dom Samotnej Matki
Laski, ul. Brzozowa 37
tel. 022 752 22 48

8. Dom Samotnej Matki OPS Praga Płn.
ul. Szymanowskiego 4a
tel. 022 619 32 65

9. Fundacja Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 lok. 19
tel. 022 652 01 17
e-mail: porady.psychologiczne@cpk.org.pl


W trudnych sprawach pomoc można znaleźć w:

1. Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
tel. 022 616 02 68, 022 616 03 14
e-mail: walecznych@fdn.pl
www.fdn.pl

2. Fundacji MEDERI
Al. Dzieci Polskich 20
www.mederi.free.ngo.pl
Organizacja lekarska zajmująca się zespołem dziecka krzywdzonego.
Konsultacje telefoniczne:
tel. 022 815 76 03
konsultacje listowne oraz
e-mailowe: mederi@czd.p

3. Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Mazowiecka 12 lok. 25
tel. 022 826 14 34, 022 826 88 62
e-mail: mazowiecka@fdn.pl
Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, medyczna, prawna dla dzieci-ofiar przestępstw.

4. Fundacji DRABINA ROZWOJU
www.drabina.org
ul. Dobra 5/2
tel. 022 353 35 65
Konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla rodzin, młodzieży i dzieci.

5. Komitecie Ochrony Praw Dziecka
ul. Hoża 27 A lok. 5
tel. 022 626 94 19, 022 626 94 21
www.kopd.pl
e-mail: zespol@kopd.pl

6. Biurze Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
www.brpd.gov.pl www.strefamlodych.pl
ul. Śniadeckich 10
tel. 022 696 55 43
e-mail: rzecznik@brpd.gov.pl
tel. informacyjno-interwencyjny
022 696 55 50 Wszystkie sprawy związane z problemami dzieci i młodzieży do 18 lat

7. Fundacji Kidprotect
www.kidprotect.pl
e-mail: fundacja@kidprotect.pl
Zajmuje się bezpieczeństwem dzieci w internecie.

8. Ogólnopolskim Pogotowiu
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP
ul. Korotyńskiego 13
tel. 022 823 96 64, 022 824 25 01, 0 668 262 191
Warszawska Niebieska Linia
tel. 022 668 70 00
www.niebieskalinia.pl
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

9. Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”
ul. Żurawia 16/20
tel. 022 499 37 33, 022 625 59 43
www.niebieskalinia.org
e-mail: info@niebieskalinia.org

10. Ogólnopolskim Pogotowiu
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” działające na zlecenie
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Szczotkarska 48A
tel. 022 666 10 36
Telefon dla doznających przemocy 0 801 120 002 (płatny pierwszy impuls)
www.niebieskalinia.info
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.inf

11. Ośrodku „Dom” dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony przez
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym
ul. Walecznych 59
tel. 022 616 10 36, 022 617 28 91
Pomoc psychologiczna, prawna, socjalna dla ofiar przemocy w rodzinie, hostel.

12. Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Belgijska 4
www.zozmokotow.pl/przemoc
tel. 022 845 12 12
e-mail: belgijskaprzemoc@neostrada.pl
Pomoc psychologiczna, psychiatryczna, prawna i socjalna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

13. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
tel. 022 556 44 40, 022 828 10 08
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
www.hfhrpol.waw.pl
Zajmuje się sprawami, w których doszło do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, do wolności osobistej itp.
Po poradę można zwrócić się listownie.

14. Powiślańskiej Fundacji Społeczna
ul. Mokotowska 55
tel. 022 625 77 82
www.pfs.pl
e-mail: biuro@pfs.pl
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w: ogniskach wychowawczych, poradni rodzinnej, młodzieżowej poradni uzależnień, w klubie młodzieżowym. Hostel.

15. Stowarzyszeniu ASLAN
ul. Nowolipie 17
tel. 022 636 49 04
022 636 49 12
www.aslan.org.pl
e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl
Działa na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne
(indywidualne, grupowe, grupy wsparcia) oraz koła zainteresowań w ramach Klubu
Aslana.

16. Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
Mazowiecki Oddział Wojewódzki
ul. Kredytowa 1A
tel. 022 826 27 15
e-mail: biuro-tpd@tpd-maz.org.pl

 
Wytworzył: Barbara Mierzejewska, data: 03.03.2009 r., godz. 13.10
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 04.03.2009 r., godz. 13.18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 04.03.2009 r., godz. 13.52
Liczba odwiedzin: 6725