-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel. (0-22) 774-56-22
fax: (0-22) 784-11-35
e-mail: bajami@interia.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek
Strona Główna

Dla rodziców

List do Rodziców

-
Wersja do drukudruk
List do Rodziców
Drodzy Rodzice Żłobek jest zakładem spełniającym funkcje opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne. Jest placówką powołaną do tego, aby podczas nieobecności Rodziców, sprawować opiekę nad powierzonymi maleńkimi dziećmi, opiekę zbliżoną w największym stopniu do opieki domowej.


Trudne jest porównanie Żłobka z domem rodzinnym dziecka, lecz sami Państwo przekonacie się, że działania jakie podejmuje personel Żłobka, mają na uwadze dobro dziecka i korzystny wpływ na jego rozwój.
Zabawy mają ogromny wpływ na rozwój dziecka, dlatego też opiekunowie i pielęgniarki wkładają dużo pracy w przygotowanie poszczególnych zajęć z dziećmi i ich realizację. Wspólne zabawy ułatwiają dziecku kontakt z rówieśnikami, pozwalając w krótkim czasie pokonać onieśmielenie. Osiągnięcia dzieci są tym większe i trwalsze, im bardziej wzmacniają je działania Rodziców, polegające na dążeniu do współpracy ze Żłobkiem i wspólnym czuwaniem nad rozwojem Dzieci.

Rozwój dziecka jest wynikiem dojrzewania, wychowania, miłości otoczenia, wpływów środowiska, a także własnej działalności Dziecka, stąd postępowanie opiekunów i pielęgniarek jest celowe, prowadzone w sposób zamierzony, w oparciu o rozumienie natury dziecka i uzależnione od wieku dzieci.

Dzień po dniu, stopniowo i powoli na naszych oczach rozwija się dziecko.
Dzień po dniu, zwiększa swój ciężar, długość ciała, opanowuje coraz to nowe umiejętności ruchowe, uczy się mówić, myśleć, czuć, pragnąć, poznawać i zdobywać otaczający świat. Każdego ranka zdumiewa cudowną właściwością swego organizmu, żywiołowym rozwojem. Prawidłowy rozwój dziecka jest harmonijną całością, na którą składa się rozwój fizyczny, psychiczny i ruchowy.

Rozwój dziecka przebiega według pewnych praw i tak zwanych norm. Wszystkie dzieci rozwijają się podobnie, ale nie ma dwojga dzieci rozwijających się identycznie. Każde rozwija się w swoim własnym tempie, wynikłym z właściwości i możliwości jego ustroju oraz warunków, w jakich żyje. Psycholog prof. Stefan Szuman mówi w swojej książce pt. „Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego”: „Dzieciom potrzeba ciepła uczuciowego tak jak roślinom potrzebne jest słońce”.

Najwięcej tego ciepła otrzymuje dziecko od kochających je Rodziców.
Małe dziecko to bardzo czuły aparat odbiorczy, który wyczuwa doskonale fałsz, nieporozumienia, zatargi i niepokoje nawet ukrywane przed nim. I one także mogą stać się przyczyną niepokoju dziecka. Starajmy się więc oszczędzić mu takich przeżyć i pamiętajmy, że nasze Dziecko może rozwijać się prawidłowo w atmosferze miłości, zgody i spokoju. Miła i pogodna atmosfera, rozmowa i zabawa z dzieckiem mają wielkie znaczenie wychowawcze.

Wspólnie z zatrudnionym personelem tworzymy w Żłobku takie warunki, które są warunkami zbliżonymi do domowych, umożliwiającymi rozwój fizyczny i emocjonalny, zapewniającymi spokój, mądrość, czułość i miłość.

Dyrektor Żłobka Miejskiego
Barbara Mierzejewska

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 12.08.2014 r., godz. 00.32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 12.08.2014 r., godz. 00.32
Liczba odwiedzin: 411