-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Informacje

Zasady ogólne

-
Wersja do drukudruk
Zasady ogólne

 • Żłobek jest zakładem spełniającym funkcje opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne. Jest przeznaczony do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 5-go miesiąca do 3 lat, w czasie pracy ich rodziców lub opiekunów.

 • W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do Żłobka może być przyjęte dziecko, którego jedno z rodziców nie pracuje.

 • Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny. Wysokość opłaty ustala Rada Miasta i Dyrektor Żłobka na podstawie obowiązujących przepisów. Opłaty pobierane są w Żłobku do 15-go każdego miesiąca.

 • Formalności związane z przyjęciem dziecka do Żłobka oraz wypisem dziecka ze Żłobka załatwia się u Dyrektora Żłobka.

 • Dziecko przyjmowane jest do Żłobka na podstawie:
  - karty zgłoszenia dziecka,
  - książeczki zdrowia dziecka,
  - zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, wydanego przez lekarza pediatrę (ważnego 3 dni od daty wystawienia) stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe oraz o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka.

 • Żłobek czynny jest w dni powszednie od godziny 7.00 do 17.00 z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

 
Wytworzył: Barbara Mierzejewska, data: 04.09.2008 r., godz. 14.36
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 06.12.2007 r., godz. 17.47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 23.11.2011 r., godz. 14.36
Liczba odwiedzin: 3836