-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Informacje

Chronimy dzieci

-
Wersja do drukudruk
Chronimy dzieci

PROGRAM „CHRONIMY DZIECI” W NASZYM ŻŁOBKU

Pragnę Państwa poinformować, że Żłobek Miejski stara się o przyznanie certyfikatu „Chronimy dzieci” przyznawanego przez Fundację Dzieci Niczyje. W związku z tym przystąpiliśmy do programu organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje - „Chronimy dzieci”.

„Chronimy Dzieci” to pilotażowy program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje.
Program „Chronimy Dzieci” skierowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci z całej Polski.
Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, w których potwierdzony został wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz wysoka jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.
Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Uzyskany w ten sposób certyfikat jest dokumentem potwierdzającym wysoki poziom standardów ochrony dzieci i wysoką jakość programów zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w placówkach w kraju, które go uzyskały.
W ramach realizacji programu „Chronimy Dzieci” w naszej placówce opracowujemy dokument zawierający zasady zapewniania dzieciom bezpieczeństwa, zwany Polityką Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem. Polityka Ochrony Dzieci zawiera jasne wytyczne dotyczące tego, jak należy postępować w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, oraz komunikuje, że  placówce zależy na zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa. Pomaga tworzyć środowisko przyjazne i bezpieczne dla dzieci. Jasne procedury i wytyczne umożliwią szybkie reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci. Pomogą też w spełnianiu prawnych wymogów ochrony dzieci.http://chronimydzieci.fdn.pl/

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 03.05.2015 r., godz. 22.34
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 03.05.2015 r., godz. 22.34
Liczba odwiedzin: 622