-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Informacje

Pobyt dziecka w żłobku

-
Wersja do drukudruk
Pobyt dziecka w żłobku

 • Do zasadniczych zadań Żłobka należy zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pielęgniarskiej, lekarskiej oraz dążenie do stworzenia właściwych warunków do rozwoju fizycznego i psychicznego.

 • W Żłobku wykonuje się czynności związane z profilaktyczna opieką pielęgniarsko-lekarską : okresowe badania dzieci, badania bilansowe, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Lekarz pediatra bada dzieci w Żłobku dwa razy w tygodniu.

 • Personel Żłobka dąży do zaspokojenia podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci poprzez właściwą organizację pracy wychowawczej. Ze Żłobkiem współpracuje psycholog, można się z nim kontaktować w PPP w Legionowie.

 • W trosce o zdrowie psychiczne dzieci, w początkowym - dwutygodniowym okresie pobytu dziecka w Żłobku, winno ono być odbierane:
  - w pierwszym tygodniu o godz. 10.00
  - w drugim tygodniu o godz. 12.00

 • Tryb życia dziecka w Żłobku jest regularny, dostosowany do wieku dzieci. Informacja o trybie życia jest umieszczona dla rodziców w poczekalni każdej grupy.

 • Dzieci w czasie pobytu w Żłobku otrzymują cztery posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Normy żywienia zawarte są w zarządzeniu MZiOS. Jadłospis jest umieszczony w poczekalni każdej grupy. W jadłospisie dzieci uwzględniane są diety dla niemowląt, diety eliminacyjne dla dzieci z przeciwwskazaniami żywieniowymi.

 • Wszystkie dzieci noszą w Żłobku własną bieliznę, odzież i obuwie. Rodzice z grupy I i II dostarczają dla dzieci pieluszki.

 • Dyrektor Żłobka jest zobowiązany nie rzadziej niż raz w roku zorganizować spotkanie dla rodziców informujące o pracy Żłobka.

 • Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować Dyrektora Żłobka o zmianie miejsca zamieszkania, zmianie numeru telefonu i sposobie kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka.

 
Wytworzył: Barbara Mierzejewska, data: 04.01.2008 r., godz. 15.02
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 06.12.2007 r., godz. 17.52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 23.11.2011 r., godz. 14.33
Liczba odwiedzin: 3301