-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Informacje

Musical Babies dla Twojego Malucha

-
Wersja do drukudruk
Musical Babies dla Twojego Malucha
Dzieci uwielbiają muzykę, taniec i ruch, gdyż jest ona nieodzownym elementem naszego życia. Piosenki mają natomiast tę wspaniałą cechę, że „wpadają w ucho”. „Ze względu na tę właśnie cechę zapadania w pamięci piosenki są bardzo ważnym elementem nauczania języka obcego” (Phillips, 1993).

To właśnie dlatego powstały zajęcia Musical Babies® i Musical English®. Dzieci poznają piosenki poprzez czynności, jakie do nich wykonują, czyli obrazujące określone słownictwo. Maluchy podskakują słysząc „up”, kucają słysząc „down”, śpiewając o zwierzętach domowych mają możliwość ich trzymania, przytulania, gryzienia dzięki czemu poznane i powtarzane słowa stają się nie wymazywalne z ich pamięci.
„Muzyka i rytm w połączeniu z naśladowaniem, używaniem gestów i ruchu mogą być uznane za najbardziej efektywną metodę nauki języka obcego” (Gooder, 2005). Muzyka wpływa korzystnie na lateralizację półkul mózgowych. Dzieci, które mają styczność z piosenkami i rymowankami radzą sobie lepiej nie tylko w nauce języków, lecz także matematyki czy czytania. Zabawy polegające na poznawaniu zasad rytmu, sprzyjają rozwojowi połączeń nerwowych odpowiedzialnych za zdolności kojarzeniowe i analityczne. Kontakt z muzyką stymuluje partie mózgu odpowiedzialne za mowę, równowagę, orientację przestrzenną oraz pamięć. Na naszych zajęciach wykorzystujemy muzykę klasyczną, etniczną, oraz ludową.MUSICAL BABIES TO ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE
PRZEZNACZONE DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA DO 3 LAT.

Zajęcia mają na celu:
poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich,
poznanie samych piosenek i rymowanek,
poznanie prostych zwrotów używanych w trakcie zajęć, np. „sit down please”, „look”, ”listen”, itp.
osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka,
nabycie odpowiednich wzorców wymowy angielskiej,
ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy,
rozwinięcie koordynacji ruchowej,
nabycie umiejętności słuchania,
umożliwienie dziecku interakcji z innymi dziećmi,
umożliwienie rodzicom spotkania innych rodziców z dziećmi w podobnym wieku i przyjemne spędzenie wolnego czasu
Opis zajęć Musical Babies
Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie: wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem, muzykę klasyczną i ruch.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się: śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą
i rodziców przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej.
Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć,
w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonego porządku lekcji, co zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
Metoda Musical Babies wspomaga następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera):
Inteligencja językowa
Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek
i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe oraz dużą dozę TPR („Total Physical Response").
Inteligencja muzyczna
Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające
i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.
Inteligencja ruchowa
Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej.
Inteligencja interpersonalna
Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady.
Zajęcia trwają ok. 30 minut, po nich dzieci mają okazję do wspólnej zabawy przy muzyce.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 13.09.2015 r., godz. 19.11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 24.01.2016 r., godz. 17.12
Liczba odwiedzin: 558