Żłobek Miejski
w Legionowie

KRZYWDZENIE DZIECIPrzemoc wobec dziecka to każde zachowanie, które powoduje cierpienia, zaburza rozwój, włącza dziecko w aktywność nieadekwatną do etapu rozwoju, zaniechanie działania skutkujące narażeniem dziecka na niebezpieczeństwo.

Krzywdzenie fizyczne to zadawanie fizycznych ran, których konsekwencją są stłuczenia, poparzenia, cięcia, pręgi, złamania lub doprowadzenie do sytuacji, w której dziecko mogło doznać urazów.
Objawy stosowania przemocy fizycznej:
 Siniaki, ślady uderzeń;
 Ślady oparzeń;
 Rany twarzy i głowy;
 Rany w różnych fazach gojenia;
 Opuchlizny;
 Powtarzające się złamania;
 Lęk przed dotknięciem, kulenie się, uniki;
 Nadmierna agresywność dziecka lub napady apatii.

Krzywdzenie emocjonalne to takie powtarzające się zachowania osoby opiekującej się dzieckiem jak odrzucenie emocjonalne, brak wsparcia i zainteresowania się dzieckiem, nadmierne kontrolowanie, wywieranie presji psychicznej, wymuszanie lojalności, szantażowanie, wzbudzanie poczucia winy nieposzanowanie godności i prywatności dziecka, które powodują trudności w prawidłowym rozwoju dziecka.
Objawy stosowania przemocy emocjonalnej:
- Zaburzenia mowy;
- Dolegliwości psychosomatyczne;
- Brak poczucia pewności siebie;
- Wycofywanie, depresja;
- Zachowanie destrukcyjne;
- Nadmierne podporządkowywanie się dorosłym.

Zaniedbanie to długotrwałe niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizjologicznych, jak i psychicznych, co poważnie pogarsza stan zdrowia dziecka i utrudnia jego rozwój emocjonalny. Objawy zaniedbania:
- Ciągły głód;
- Zaburzony rozwój fizyczny (wzrost i waga poniżej normy);
- Zaniedbany wygląd;
- Brak opieki lekarskiej;
- Pozostawianie dziecka bez opieki;
- Zmęczenie, apatia, bierność.

Wykorzystywanie seksualne to włączanie dziecka w każda aktywność seksualną przez osobę dorosłą poprzez dotykanie intymnych części ciała dziecka, namawianie dziecka do dotykania intymnych części ciała osoby dorosłej, inne czynności seksualne z udziałem dziecka, współżycie seksualne, gwałty, produkowanie z udziałem dziecka treści pornograficznych i opowieści o obscenicznej treści.
Symptomy fizyczne, które mogą wskazywać na wykorzystywanie seksualnej:
- Urazy zewnętrzne narządów płciowych;
- Bóle przy oddawaniu moczu czy kału, krwawe stolce;
- Infekcje jamy ustnej;
- Infekcje dróg moczowo-płciowych;
- Krwawienie z narządów rodnych.
Symptomy psychologiczne, które mogą wskazywać na wykorzystywanie seksualnej:
- Obniżony nastrój;
- Poczucie winy, niska samoocena;
- Trudności w koncentracji uwagi;
- Nadpobudliwość psychoruchowa;
- Lęki nocne, koszmary;
- Wtorne moczenie nocne;
- Zaburzenia łaknienia – anoreksja, bulimia;
- Dolegliwości psychosomatyczne: bóle brzucha, głowy, nudności, wymioty.