-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2020 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Polityka ochrony ...

-
Wersja do drukudruk
Polityka ochrony ...

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Jan Paweł II


Z radością pragnę Państwa poinformować, że w kwietniu 2020 roku, Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie uzyskał po raz czwarty Certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci przebywających w żłobku.
„Zapoznaliśmy się z wnioskiem o certyfikat oraz z przesłaną Polityką ochrony dzieci. Dokument zawiera wszystkie wymagane obszary.
Miło nam zakomunikować, że Państwa placówce został przyznany certyfikat Chronimy Dzieci - gratulujemy!
Życzymy Państwu dalszych sukcesów w pracy zawodowej, a w obecnych czasach również dużo zdrowia i wytrwałości!
Z pozdrowieniami,
Zespół Chronimy Dzieci “


Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem powstała, aby zapewnić, dziecku szczególną opiekę i troskę, harmonijni rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku oraz akceptacji. Główną zasadą działań podejmowanych przez pracowników naszego żłobka, a także wolontariuszy, stażystów, praktykantów
i rodziców jest kierowanie się interesem dziecka oraz działanie dla jego dobra. Mając na uwadze dobro dzieci wszyscy dążą do ich wszechstronnego rozwoju
z poszanowaniem ich praw, traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników, ale również wolontariuszy, stażystów, praktykantów i rodziców wobec dziecka przemocy
w jakiejkolwiek formie. Pracownicy żłobka, a także wolontariusze, stażyści oraz praktykanci działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji. Zasady zawarte w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem mają służyć zarówno dzieciom, rodzicom jak
i wszystkim pracownikom żłobka.
NASZ ŻŁOBEK TO MIEJSCE:
Wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowania praw dziecka, zadowolenia z sukcesów, będących następstwem własnej aktywności
i samodzielności, kreatywnego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań, radości
i wspaniałej zabawy. Nasz żłobek umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Atmosfera żłobka sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu żłobka, a nasi pracownicy to wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra opiekuńcza i pedagogiczna. Wszyscy zatrudnieni pracownicy zobligowani są do przestrzegania praw dziecka, dbania o dobre stosunki międzyludzkie i skutecznej komunikacji interpersonalnej.
Dokładamy wszelkich starań, aby standardy pracy oraz opieki nad dziećmi, były realizowane na wysokim poziomie.
Bezpieczeństwo dzieci, powierzonych naszej opiece, pielęgnacji i edukacji jest dla nas najważniejsze!

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy ŚwiatDrodzy Rodzice, Z radością pragnę Państwa poinformować, że Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie uzyskał w tym roku po raz trzeci Certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci przebywających w żłobku.

Żłobek Miejski w 2016 włączył się do programu CHRONIMY DZIECI, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz Dzieci.

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Z przyjemnością informuję, że Żłobek Miejski w 2016 roku jako pierwsza placówka w powiecie legionowskim otrzymała Certyfikat „ Chronimy dzieci” .

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec Dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie Dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Otrzymanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" potwierdza że:
* Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

* Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

* Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

* Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

* Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Dołożymy wszelkich starań, aby standardy pracy oraz opieki nad dziećmi, wprowadzone i realizowane na wysokim poziomie, jeszcze bardziej podnosić i rozwijać.
Bezpieczeństwo dzieci, powierzonych naszej opiece, pielęgnacji i edukacji jest dla nas najważniejsze!
Barbara Mierzejewska

Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat


poniżej informacja z 2017 r.

Drodzy Rodzice,

Z radością pragnę Państwa poinformować, że Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie uzyskał w tym roku kolejny certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci przebywających w żłobku.

Żłobek Miejski w 2016 włączył się do programu CHRONIMY DZIECI, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz Dzieci.
Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Z przyjemnością informuję, że Żłobek Miejski w 2016 roku jako pierwsza placówka w powiecie legionowskim otrzymała Certyfikat „ Chronimy dzieci” .

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec Dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie Dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Otrzymanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" potwierdza że:

- Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.
- Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
- Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.
- Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
- Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.
Dołożymy wszelkich starań, aby standardy pracy oraz opieki nad dziećmi, wprowadzone i realizowane na wysokim poziomie, jeszcze bardziej podnosić i rozwijać.
Bezpieczeństwo dzieci, powierzonych naszej opiece, pielęgnacji i edukacji jest dla nas najważniejsze!
Barbara Mierzejewska

Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat***
poniżej informacja 2016 rokuSzanowni Państwo,
przedstawiam poniżej dokument przedstawiający w jaki sposób realizowana jest w naszym żłobku Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Nasze działania zostały zauważone i docenione, a wyrazem tego jest certyfikat jaki przyznano nam w marcu br.Zachęcam do zapoznania się z poniższym dokumentem.

Barbara Mierzejewska

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 12.03.2016 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 19.04.2020 r., godz. 21.48
Liczba odwiedzin: 2422