Żłobek Miejski
w Legionowie

Zebrania z Rodzicami

DRODZY RODZICEDNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
O GODZINIE 17:30

ZAPRASZAM

NA ZEBRANIE Z RODZICAMI
ORAZ DZIEŃ OTWARTY
DLA RODZICÓW
GRUPY I, II, III, IV

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W HOLU NA PARTERZEDNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
O GODZINIE 17:30

ZAPRASZAM

NA ZEBRANIE Z RODZICAMI
ORAZ DZIEŃ OTWARTY
DLA RODZICÓW
GRUPY V, VI, VII

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W HOLU NA PARTERZE
W NOWEJ CZĘŚCI ŻŁOBKA


PODCZAS ZEBRAŃ BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ:

SPOTKANIA ZE STARSZĄ PIELĘGNIARKĄ OPIEKUJĄCĄ SIĘ DZIEĆMI W ŻŁOBKU

SPOTKANIA Z PEDAGOGIEM OPIEKUJĄCYM SIĘ
DZIEĆMI W ŻŁOBKU

SPOTKANIA Z PIELĘGNIARKAMI I OPIEKUNAMI DZIECKA

MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA POMIESZCZEŃ GRUPY NA KTÓREJ PRZEBYWA DZIECKO

Barbara Mierzejewska
Dyrektor Żłobka Miejskiego