-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Informacje

Praca specjalistów w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat

-
Wersja do drukudruk
Praca specjalistów w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W ŻŁOBKU MIEJSKIM MOTYLKOWY ŚWIAT

LOGOPEDA MARTA STASIORCZYK

PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 10.30
CZWARTEK OD GODZ. 8.30 DO GODZ. 11.00

PSYCHOLOG EWELINA MIKULSKA

WTOREK OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 11.00
CZWARTEK OD GODZ. 13.00 DO GODZ. 17.00
PIĄTEK OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 11.00

PEDAGOG SPECJALNY BEATA MACULEWICZ

PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 9.00 DO GODZ. 12.00
WTOREK OD GODZ. 13.00 DO GODZ. 16.00
CZWARTEK OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 14.00
PIĄTEK OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 11.00

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ MARIA SKOUPY
PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 11.45

WTOREK OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 11.45

ŚRODA OD GODZ. 9.00 DO GODZ. 11.30


STARSZA PIELĘGNIARKA ŻŁOBKA AGNIESZKA ZIELIŃSKA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 7.30 DO 15.30

Praca specjalistów w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat

Praca specjalistów w żłobku ma na celu wspomaganie
i stymulowanie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających umiejętności poznawcze, społeczne, komunikacyjne i emocjonalne oraz dostarczanie dzieciom wielu pozytywnych doświadczeń w kontaktach z innymi osobami.

Do głównych zadań zespołu specjalistów należy:
- wspomaganie pracy opiekunów podczas zajęć dydaktycznych
w grupie.

Podczas zajęć szczególną uwagą pedagoga, psychologa, logopedy czy terapeuty integracji sensorycznej objęte są dzieci niepełnosprawne, dzieci z zaburzeniami czy inne dzieci przejawiające trudności adaptacyjne czy trudności w opanowaniu jakiejś umiejętności. Specjalista udziela takim dzieciom dodatkowej pomocy, pokazuje jak należy wykonać dane zadanie, kontroluje wykonanie zadania, w razie potrzeby wspomaga dziecko podczas jego wykonywania.

Prowadzenie indywidualnych zajęć specjalistycznych z dziećmi
o specjalnych potrzebach to:
zajęcia logopedyczne – zajęcia mają na celu usprawnianie narządów mowy, uczenie prawidłowego oddychania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka, kształtowanie prawidłowej wymowy
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mają na celu usprawnianie i korygowanie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych oraz usprawnianiu funkcji dobrze rozwijających się w celu wspomagania lub częściowego zastępowania funkcji słabszych ( kompensacja), zajęcia psychoedukacyjne – mają na celu rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych dziecka takich jak: współdziałanie, komunikowanie się, wyrażanie własnych potrzeb, emocji w sposób akceptowany, rozpoznawanie i respektowanie uczuć i potrzeb innych, radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych itp. zajęcia o charakterze terapeutycznym - mają na celu uzyskanie poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, z dysfunkcjami rozwojowymi, koncentrują się na wyeliminowaniu zachowań niekorzystnych występujących u dziecka np. zachowań agresywnych, udzielanie porad i konsultacji dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka – każdy rodzic mający wątpliwości, co do rozwoju czy zachowania dziecka może porozmawiać ze specjalistą, poradzić się. Każda taka rozmowa jest poufna. Specjaliści są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i bez zgody rodzica nie mogą udzielać przekazanych przez niego informacji innym osobom.

Na konsultacje i rozmowy można zapisać się w sekretariacie.
Przyjęcia rodziców odbywają się w ustalonym przez żłobek dniu i godzinie podczas pracy specjalistów.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 11.02.2018 r., godz. 23.14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 11.02.2018 r., godz. 23.14
Liczba odwiedzin: 321