-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Informacje

Żłobek szansą na sukces

-
Wersja do drukudruk
Żłobek szansą na sukces

DRODZY RODZICE,

Nasz żłobek szansą na sukces każdego dziecka, ponieważ:
Nasz żłobek to radosna, ciepła i bezpieczna placówka. Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i szczęśliwe. Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania, eksperymentowania. Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo, szanując ich prawa. Stwarzamy warunki do przeżywania sukcesu na różnych płaszczyznach działalności dziecka. Nasi wychowankowie ufają własnym siłom i możliwościom, cechuje ich śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi
i otaczającego świata, z radością podejmują obowiązki dydaktyczne i edukacyjne.
Nasz żłobek
- stymuluje i wspiera wszechstronny rozwój dziecka,
- wspiera działania dziecka we wszystkich sferach aktywności,
- rozbudza zainteresowanie otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym
i społecznym,
- uczy zachowań akceptowanych społecznie,
- zapewnia poczucie bezpieczeństwa,
- dba o zdrowie dzieci i poszanowanie praw dziecka,
- rozwija optymizm i poczucie własnej wartości,
- rozbudza wiarę dziecka we własną skuteczność,
- przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażką,
- wyposaża dziecko w wiedzę i umiejętności umożliwiające sukces na wyższych etapie edukacji oraz w dorosłym życiu,

Jesteśmy żłobkiem otwartym na problemy i potrzeby naszego środowiska. Pielęgnujemy swoją historię i tradycje. Jesteśmy postrzegani jako żłobek nowoczesny o wysokim prestiżu mającym swoją markę dzięki skutecznej promocji swoich działań. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, którzy są sprzymierzeńcami i partnerami naszej placówki. Utrzymujemy kontakty z przedszkolami poprzez udział w programach i projektach przedszkolnych.
Sukcesy odnosimy przede wszystkim w zakresie działań prozdrowotnych, muzycznych, dydaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych. Ponadto naszym atutem jest życzliwy personel, wszechstronnie wykwalifikowana, doświadczona kadra opiekuńcza, nowoczesne, skuteczne metody pracy, zdrowe, urozmaicone, smaczne posiłki. Posiadamy funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród oraz kolorowe sale wyposażone w ciekawe zabawki i pomoce dydaktyczne.
Wyróżnia nas dobra organizacja, gospodarność, odpowiedzialność. Prowadzimy ewaluację swoich działań, samoocenę i dogłębną analizę, a uzyskane wyniki służą do stałego doskonalenia i podnoszenia jakości pracy. Nasz żłobek opierając się na najbardziej wartościowych dokonaniach przeszłości:
- Rozwija to, co dobre.
- Usprawnia to, co sprawdzone.
- Czerpie z tego, co przyniesie przyszłość.

W efekcie realizowanych działań sukces odnoszą wszystkie podmioty społeczności żłobkowej: dzieci, rodzice, opiekunowie, specjaliści, dyrektor.

- Dzieci, które z radością i ciekawością wspaniale się rozwijają, śmiało kroczą przez życie.
- Rodzice, dla których szczęście i zdrowie ich dziecka jest największą radością.
- Opiekunowie, dla których sukces opiekuńczy i pedagogiczny to dziecko bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nowych obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji, otwarte na wiedzę, mądre i korzystające ze swych zasobów.
- Dyrektor, który ze zbiorowości różnorodnych jednostek stworzył zespół emocjonalnie zaangażowany w sprawy żłobka i dzieci.

Za najważniejsze działania żłobka uważamy:
- badanie oczekiwań rodziców, potrzeb i problemów przy pomocy dostępnych narzędzi badawczych (ankieta, wywiad) niezastąpiony jednak jest osobisty kontakt,
- przeprowadzanie zwykłych rozmów opartych na zaufaniu i szacunku,
- ustalanie działań zaradczych w razie problemów akceptowanych przez opiekuna i rodzica,
- organizowanie zajęć otwartych metodami innowacyjnymi, warsztatowymi, gdzie zakładany jest czynny udział rodzica,
- aktywny udział rodziców w życiu żłobka,
- wspólne organizowanie imprez żłobkowych, teatrzyków dla dzieci, festynów rodzinnych, uroczystości, przedstawień, korzystanie z różnorodnych możliwości, umiejętności, zainteresowań rodziców (kulinarnych, aktorskich, muzycznych, informatycznych),
- współdecydowanie o ważnych sprawach dotyczących dziecka,
- angażowanie rodziców do zgłaszania swoich wniosków, propozycji w zakresie poprawy, ulepszenia działania żłobka na różnych płaszczyznach,
- kontakty z pracownikami żłobka nacechowane życzliwością, serdecznością dadzą poczucie pewności rodzicom, że dziecko jest dobrze traktowane
i akceptowane przez pracowników,
- kontakty z kadrą opiekuńczą życzliwe i partnerskie wzbudzą zaufanie do wszelkich działań pedagogicznych. Rodzic będzie miał poczucie współodpowiedzialności za efekty tych działań.

Współpraca z Rodzicami


Rodzice są partnerami, a także wsparciem dla naszych przedsięwzięć wychowawczych i edukacyjnych.
Niezbędnym warunkiem powodzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej jest dobra współpraca z rodzicami. Żłobek nie tylko zabiega o jak najlepsze relacje z rodzicami, ale szuka ciągle nowych form współpracy i wychodzi naprzeciw jej potrzebom. Wierzymy, że każdy wychowuje swoje dziecko najlepiej jak potrafi, kierując się miłością i korzystając z dostępnej mu wiedzy i umiejętności.
W ramach współpracy rodziców ze Żłobkiem Miejskim Motylkowy Świat realizujemy:
- Plastyczne warsztaty świąteczne,
- Rodzicielską Akademię Czytania Dzieciom,
- Festyny Rodzinne „Od niemowlaczka do przedszkolaczka” poświęcone Rodzinie, mające jednocześnie charakter charytatywny poświęcony choremu dziecku,
- Zimowe Akcje „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,
- Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Rodziców,
- Pomoc Rodziców w pracach porządkowo-remontowych w żłobku,
- Świętowanie uroczystości rodzinnych: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy
i Taty, Dnia Dziecka,
- Zajęcia otwarte dla rodziców,
- Spotkania ze specjalistami dla rodziców,

Żłobek szuka swoich sprzymierzeńców i partnerów wśród różnych firm i zakładów pracy. Dzieci zawsze chętnie uczestniczą w opowieściach o zawodach zwłaszcza swoich rodziców, taką formę poznawania środowiska społecznego zawsze promuję.
Wspaniale układa się nam współpraca z przedszkolami, która pozwala otwierać się maluszkom na nowych kolegów, nawiązywać koleżeńskie stosunki, integrować się ze środowiskiem.

Nasze Sukcesy:
Chronimy Dzieci

Współpracujemy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę uczestnicząc w programie Chronimy Dzieci. Jest to program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.

W ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” opracowanego na lata 2014-2016 powstał program CHRONIMY DZIECI. Żłobek Miejski Motylkowy Świat spełniając wymagania stawiane placówkom oświatowym otrzymał w 2018 roku po raz trzeci
Certyfikat CHRONIMY DZIECI
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy to ogólnopolski program skierowany do placówek, które w sposób szczególny troszczą się o zdrowe żywienie dzieci. W ramach programu przygotowujemy szereg praktycznych informacji oraz narzędzi dla placówki i rodziców, aby w łatwy sposób mogli zaoferować swoim podopiecznym zbilansowaną dietę spełniającą najnowsze zalecenia oraz normy żywieniowe. Prowadzone są też warsztaty dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
Szczycimy się Certyfikatem „ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY”


Program "Mamo, tato, wolę wodę".

Braliśmy udział w ogólnopolskim programie "Mamo, tato, wolę wodę". Kampania została zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Jej celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.Cała Polska Czyta Dzieciom

W ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom bierzemy udział w programie Rodzicielska Akademia Czytania Dzieciom. Zorganizowaliśmy Klub Motyli Książkowych i z różnymi gośćmi spotykamy się na głośnym czytaniu bajeczek i wykonywaniu prac plastycznych. Wzbogacamy wyobraźnię i język naszych maluchów czytając 20 minut dziennie, codziennie!


Program edukacyjny Pogromcy zarazków
Program edukacyjny Pogromcy zarazków ma charakter ogólnopolski, jest bezpłatny, a udział w nim jest fakultatywny. Placówki, którym zależy na pogłębieniu edukacji dzieci z zakresu higieny, otrzymują materiały edukacyjne i wsparcie metodyczne. Na ich podstawie wychowawcy prowadzą zajęcia o zarazkach
i czystości, a dzieci poprzez zabawę zapoznają się z prawidłowymi zachowaniami higienicznymi.


Od marca do listopada 2017 roku, braliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNY I PRZYJAZNY ŻŁOBEK, podczas którego poddani byliśmy wnikliwej analizie naszej pracy, opieki, wychowania i edukacji, żywienia, bezpieczeństwa, zabaw oraz współpraca z rodzicami. W wyniku weryfikacji naszych wszystkich działań przyznano Żłobkowi Miejskiemu Motylkowy Świat w Legionowie
Certyfikat BEZPIECZNY I PRZYJAZNY ŻŁOBEK
Otrzymany w Ogólnopolskim Konkursie
Realizujemy PROGRAM DWUJĘZYCZNE DZIECI

Naszą misją jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia – tak w domu, jak i żłobku. Dwujęzyczność to nasz cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Innymi słowy z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy
w przyszłości skorzystamy.


Według nas, z jednej strony dom, a z drugiej żłobek, tworzymy drużynę, aby wspólnie prowadzić dzieci wprost do sukcesu!

CERTYFIKAT ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE 2018


Jesteśmy LAUREATEM KONKURSU ORŁY EDUKACJI – Wybór RodzicówBarbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 08.08.2019 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 08.08.2019 r., godz. 12.47
Liczba odwiedzin: 151