Żłobek Miejski
w Legionowie

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

INFORMUJĘ RODZICÓW, ŻE ODPŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA ZA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA WYNOSI:

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 450,00

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku
w sprawie wysokości minimalnego wynagradzania za pracę w 2019 r.

Rozporządzenie w przedmiocie minimalnego wynagrodzenia za pracę weszło w życie dnia 1 stycznia 2019 r. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 250 złotych.

Podstawa: Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011 r.

WYŻYWIENIE – STAWKA ŻYWIENIOWA 8,50 x DNI W MIESIĄCU

Podstawa: Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Wpłat z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie należy dokonywać na rachunek:
Santander Bank Polska SA
72 1090 1841 0000 0001 4149 6650

RADA RODZICÓW 40,00
GRUPY III, IV, VI, VII - zajęcia płatne z plastyki 20,00
GRUPY II, III, IV, V, VI, VII - zajęcia muzyczne z językiem angielskim MUSICAL BABIES – 20,00 zł

Istnieje możliwość wprowadzenia zajęć tanecznych dla całej grupy 10 złotych od dziecka, przy braku 100% chętnych z grupy - indywidualnie 50 złotych od dziecka

ZAPISY NA ZAJĘCIA DODATKOWE W SEKRETARIACIE

Wpłat z tytułu Rady Rodziców i zajęć dodatkowych należy dokonać na rachunek:
Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy Legionowo
33 8013 0006 2001 0011 8835 0001


***

W miesiącu IX 2019 r.
- jednorazowa wpłata na ubezpieczenie dziecka od
następstw nieszczęśliwych wypadków – KWOTA WYBRANA PRZEZ RODZICA
- jednorazowa wpłata na śliniaki – 30,00
(każdego roku dotyczy tylko nowych dzieci)WSZYSTKICH RODZICÓW ZAPRASZAM W DNIACH OD 2 DO 6 WRZEŚNIA 2019 r.
W GODZINACH OD 7:00 DO 16:30, DO SEKRETARIATU W CELU PODPISANIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, PIELĘGNACYJNYCH I EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI MOTYLKOWY ŚWIAT NAD POWIERZONYMI DZIEĆMI.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat