-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2020 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

RODO

-
Wersja do drukudruk
RODO


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:


1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest Żłobek Miejski Motylkowy Świat z siedzibą
w Legionowie przy ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Od 20 lutego 2020r funkcję tę pełni Aleksander Jaszczołt. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem Aleksander.jaszczołt@fzj-solution.pl
3) Dane osobowe rodziców i dziecka, przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2020 poz. 326).
4) Odbiorcami danych osobowych dzieci mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. MOPR, PCPR) .
5) Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres
1 pełnego roku kalendarzowego od zakończenia pobytu dziecka w żłobku.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
8) Podanie danych osobowych wymienionych w aktach prawnych wskazanych
w punkcie 2 jest obligatoryjne.
9) Dane przetwarzane przez Administratora nie będą wykorzystane w żadnym innym celu niż wymieniony w pkt. 3 niniejszej klauzuli
10) Dane przetwarzane przez Administratora nie są poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym (profilowaniu).

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 13.05.2020 r., godz. 21.14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 13.05.2020 r., godz. 21.14
Liczba odwiedzin: 292