-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel. (0-22) 774-56-22
fax: (0-22) 784-11-35
e-mail: bajami@interia.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek
Strona Główna

Zapisy do Żłobka

-
Wersja do drukudruk
Zapisy do Żłobka

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

Wniosek o przyjęcie do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie można składać przez cały rok. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL oraz zatrudnienie obojga rodziców (szczegóły są zawarte na www.zlobek.legionowo.pl). O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia wniosku. Każdy złożony wniosek otrzymuje kolejny numer ewidencyjny na liście rekrutacyjnej (oczekujących).

Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka mają również rodziny wielodzietne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rodzice dzieci (urodzonych od IX do XII 2015, 2016, 2017, 2018) oczekujących na miejsce w Żłobku proszeni są o dokonanie aktualizacji danych od 3 do 30 kwietnia 2018 roku (aktualne formularze są do pobrania w zakładkach – "Formularze", "Zapisy do żłobka" oraz poniżej).

Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat proszeni są o dokonanie aktualizacji danych i potwierdzenie kontynuacji dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat od 1 września 2018 roku (aktualne formularze są do pobrania w sekretariacie oraz w zakładce "Formularze", "Zapisy do żłobka"), które należy złożyć w terminie od 3 do 30 kwietnia 2018 roku.
Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka (urodzonych od 1.01. do 31.08. 2015) proszeni są o ubieganie się podczas rekrutacji o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1 września 2018 roku.

Na podstawie złożonych dokumentów (wniosków i deklaracji) zostanie utworzona lista dzieci przyjętych od 1 września 2018 roku. Lista dzieci nowoprzyjętych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat do 15 maja 2018 r. oraz na stronie internetowej żłobka.

Po zakończonej rekrutacji rodzice dzieci nieprzyjętych otrzymają informacje o kolejności porządkowej na liście oczekujących.

Rodziców dzieci z listy oczekujących o fakcie przyjęcia dziecka w trakcie roku Żłobek będzie zawiadamiał telefonicznie.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

 
Wytworzył: Barbara Mierzejewska, data: 03.03.2009 r., godz. 16.02
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 04.01.2008 r., godz. 17.06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 28.03.2018 r., godz. 23.47
Liczba odwiedzin: 36214