-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2020 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Deklaracja dostępności

-
Wersja do drukudruk
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski w Legionowie Motylkowy Świat zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobek.legionowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki graficzne nie posiadają opisu alternatywnego/. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów elektronicznych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości elementy te są poprawiane. Dokładamy starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Legionowie Motylkowy Świat
 • Adres: Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie ul: ppłk. Edwarda Dietricha 1
 • E-mail: dyrektor@zlobek.legionowo.pl
 • Telefon: 22 774 56 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski Motylkowy Świat 05-120 Legionowo, ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1

Budynek żłobka jest ogrodzony.

Do budynku prowadzą dwa wejścia przez furtki i bramę. Nad wejściami znajdują się daszki.

Jedno wejście zawiera dwa schodki, drugie wejście jest z podjazdem. Przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest duży, piętrowy. W budynku znajduje się winda i toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem na parkingu są dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do wózkowni budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Żłobek Miejski Motylkowy Świat Filia 05-120 Legionowo, ul: Polskiej Organizacji Wojskowej 2B

Filia Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, piętrowego, dwukondygnacyjnego. Teren wokół budynku żłobka jest ogrodzony.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne przez furtkę. Z drugiej strony budynku znajduje się wyjście ewakuacyjne.

Żadne z wejść nie zawiera schodów. Wejście główne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku filii żłobka znajdują się pomieszczenia dwóch grup, pomieszczenia kuchenne oraz pomieszczenia administracji oraz część wspólna. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do holu budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 23.09.2020 r., godz. 15.10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 16.10.2020 r., godz. 14.20
Liczba odwiedzin: 489