-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Poradnik

Zbawienna moc literatury

-
Wersja do drukudruk
Zbawienna moc literatury


Czytaj dziecku co najmniej 20 minut dziennie

Środki audiowizualne są wygodne, bo wypełniają dziecku czas, nie angażują dorosłych, ale czy mogą zastąpić tradycyjny sposób kontaktu z dziecięcą literaturą? Dlaczego trzeba wrócić do czytania i opowiadania, czyli kontaktu z żywym słowem?
Świat dziecięcych utworów literackich poznawany jest przez małe dzieci za pośrednictwem wielu nośników dźwięku i obrazu. Powszechny jest dostęp do środków audiowizualnych – dzieci oglądają bajki, baśnie, filmy w telewizji, za pośrednictwem odtwarzaczy kaset wideo
i płyt CD, na komputerze. Każda z tych form poznawania twórczości dla dzieci jest ważna,
o ile jest właściwie dobrana i zaprezentowana.
Estetyczne, piękne obrazy oraz poprawna narracja i właściwa oprawa muzyczna mogą sprzyjać tworzeniu się u dzieci pozytywnych przeżyć estetycznych, ich rozwojowi intelektualnemu, kształtowaniu się dziecięcej wrażliwości.
Niestety, istnieje zagrożenie uzależnienia dziecka od korzystania z tych urządzeń oraz systematycznego zatracenia chęci i potrzeby samodzielnego czytania w późniejszym okresie.

Silne emocje

Literatura dla dzieci natomiast niesie ogromny ładunek emocjonalny oraz wiele różnorodnych treści, które nie zawsze są zrozumiałe, gdy dziecko samo ogląda bajkę i nie może wyjaśnić powstających wątpliwości. Środki audiowizualne są wygodne, bo wypełniają dziecku czas, nie angażują dorosłych, ale czy mogą zastąpić tradycyjny sposób kontaktu z dziecięcą literaturą?
Aby uniknąć uzależnienia od środków audiowizualnych oraz przywrócić naturalną potrzebę kontaktu z książką, trzeba wrócić – w domu rodzinnym oraz w różnorodnych placówkach edukacyjno – opiekuńczo - wychowawczych do tradycyjnego sposobu propagowania literatury dla dzieci.

Czytaj na głos

Jak dowodzą badania, czytać można dziecku, które znajduje się jeszcze w łonie matki. Ponoć dźwięk dociera tam na tyle wyraźnie, że mogą oddziaływać na rozwój mózgu.
Czytanie na głos niemowlęciu jest istotne nie ze względu na treść utworu, ale dlatego że korzystnie wpływa na jego poczucie bezpieczeństwa i więzi z najbliższymi oraz buduje trwale skojarzenia czytania z przyjemnością, jakie daje bliskość najważniejszych dla dziecka osób.
W zasadzie już od najmłodszych lat możemy rozbudzać w dziecku ciekawość świata, uczyć je, jak odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości oraz pomagać mu zrozumieć siebie i innych.

Wrażliwość na piękno

Wykorzystując w pracy z małym dzieckiem książki w sposób tradycyjny, bez wspomagania się środkami audiowizualnymi, sięgamy do jego wrażliwości na piękno i bogactwo żywego słowa. Realizujemy to przez opowiadanie, czytanie, recytację własną lub dziecięcą.
Kontakt z utworem literackim dostarcza dziecku przeżyć estetycznych i intelektualnych. Ma to miejsce wówczas, gdy oprócz słuchania pobudzamy dziecko do wygłoszenia wiersza, do samodzielnego opowiadania konkretnej treści lub wypowiadania się na dowolny temat, do inscenizowania fragmentu utworu itp.
Małe dzieci, które nie opanowały jeszcze sztuki czytania, tekst literacki poznają przez żywe słowo niesione przez człowieka dorosłego. Stąd jakże ważna jest czystość naszego języka
i kultura słowa. Wymaga to starannej artykulacji dźwięków mowy, umiejętnego stosowania akcentu, pauzy, zmiany wysokości tonu, siły głosu, tempa. Za pomocą słowa malujemy obrazy w wyobraźni małego słuchacza.

CO DAJE DZIECIOM CZYTANIE
 • rozwija język, pamięć, uczy myślenia, poprawia koncentrację,

 • kształtuje wrażliwość dziecka na piękno żywego słowa,

 • uczy dbałości i poszanowania ojczystego języka,

 • stwarza warunki do rozwijania przez dziecko własnej ekspresji i inwencji twórczej,

 • daje okazję do głębokich przeżyć estetycznych i intelektualnych,

 • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.


 •  
  Wytworzył: brak danych, data: brak danych
  Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 09.03.2013 r., godz. 08.46
  Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 09.03.2013 r., godz. 08.47
  Liczba odwiedzin: 846