-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Zarządzenia

Zarządzenia - 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12

-
Wersja do drukudruk
ZARZĄDZENIE Nr 12


ZARZĄDZENIE Nr 12
Dyrektora Żłobka Miejskiego
Motylkowy Świat
w Legionowie
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie ustalenia w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie dziennej stawki żywieniowej dla dzieci na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/549/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat ustala się, co następuje:
§ 1


Na rok szkolny 2019/2020 ustalam w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie dzienną stawkę żywieniową dla dzieci w wysokości 8 złotych 50 groszy.

§ 2Traci moc Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat
w Legionowie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.Barbara Mierzejewska

Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat
 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 01.09.2019 r., godz. 18.54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 01.09.2019 r., godz. 20.15
Liczba odwiedzin: 193