Bezpieczny i Przyjazny Żłobek

Data: 12.03.2024 r., godz. 09.00    498
Certyfikat

Informujemy, że nasz żłobek w okresie od października 2023 r. do lutego 2024 r. brał udział w konkursie Bezpieczny i Przyjazny Żłobek organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. 
Placówki przystępujące do konkursu wykonywały zadania, które były oceniane oraz punktowane.

Dzięki codziennej pracy i zaangażowaniu pracowników żłobka oraz  prawidłowo wykonanym zadaniom oraz maksymalnej liczbie przyznanych punktów zdobyliśmy tytuł :
 BEZPIECZNY I PRZYJAZNY ŻŁOBEK  udokumentowany certyfikatem.

Celem konkursu było m.in.:

- rozwijanie aktywności małych dzieci,
 -wdrażanie do samodzielności,
 -rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości  podopiecznych,
- rozbudzanie ciekawości, 
- stymulowanie wszystkich obszarów rozwoju

Głównymi zadaniami w konkursie było  zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem,

wspieranie rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych, stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju poprzez organizację przeróżnych zajęć sensorycznych i aktywizujących.

W codziennej pracy nieustannie dążymy do polepszania i udoskonalania prowadzonych zajęć i całkoształtu działań zapewniających najmłodszym bezpieczeństwo w czasie pobytu w żłobku.