Opłaty

Liczba odwiedzających: 539

INFORMUJĘ RODZICÓW, ŻE ODPŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA ZA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA WYNOSI:

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 560,00

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny (Karty Legionowskiej) przysługuje zniżka w opłacie stałej w wysokości 30% i 50%

Podstawa: Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011 r.

ŻYWIENIE – STAWKA ŻYWIENIOWA 8,50 x DNI W MIESIĄCU

Podstawa: Zarządzenie Nr 31/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat
z dnia  3 grudnia  2020 r.

Numer rachunku bankowego Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu wyżywienia i opłaty za pobyt:

06 1090 1841 0000 0001 4679 4911
Santander Bank Polska S.A.

 

RADA RODZICÓW 40,00

ZAJĘCIA DODATKOWE:

zajęcia płatne z plastyki - 20,00
zajęcia muzyczne z językiem angielskim MUSICAL BABIES - 20,00
zajęcia taneczne – 10 zł

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu Rady Rodziców i zająć dodatkowych

Numer konta Rady Rodziców 33 8013 0006 2001 0011 8835 0001
Bank Spółdzielczy Legionowo


***
OPŁATY REGULUJECIE PAŃSTWO DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA Z GÓRY. WSZYSTKIE PŁATNOŚCI PŁATNE PRZELEWEM.

W miesiącu IX 2020 r.- jednorazowa wpłata na ubezpieczenie dziecka od następstw – nieszczęśliwego wypadku

jednorazowa wpłata na śliniaki – 35,00 (każdego roku dotyczy tylko nowych dzieci)


Wniosek.doc (17 KB)