Opłaty

Liczba odwiedzających: 3118

INFORMUJĘ RODZICÓW, ŻE ODPŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA ZA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA WYNOSI:

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 602,00

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny (Karty Legionowskiej) przysługuje zniżka w opłacie stałej w wysokości 30% i 50%

Podstawa: Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011 r.

ŻYWIENIE – STAWKA ŻYWIENIOWA 8,50 x DNI W MIESIĄCU

Podstawa: Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat
z dnia  9 sierpnia  2021 r.

Numer rachunku bankowego Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu wyżywienia i opłaty za pobyt:

06 1090 1841 0000 0001 4679 4911
Santander Bank Polska S.A.

 

RADA RODZICÓW 30,00 - składka dobrowolna ( w tej opłacie są zajęcia taneczne)

ZAJĘCIA DODATKOWE ( udział w zajęciach dziecka zgodnie z deklaracją rodziców):

zajęcia płatne z plastyki - 5 zł za każde zajęcia ( miesięcznie - 4 zajęcia * 5 zł=20 zł )
zajęcia muzyczne z językiem angielskim MUSICAL BABIES - 5 zł za każde zajęcia  (miesięcznie - 4 zajęcia * 5 zł=20 zł)

Za nieobecność w zajęciach opłata jest pomniejszana proporcjonalnie o 5 zł

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu Rady Rodziców i zająć dodatkowych

Numer konta Rady Rodziców 33 8013 0006 2001 0011 8835 0001
Bank Spółdzielczy Legionowo


***
OPŁATY REGULUJECIE PAŃSTWO DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA Z GÓRY. WSZYSTKIE PŁATNOŚCI PŁATNE PRZELEWEM.

W miesiącu IX- jednorazowa (dobrowolna) wpłata na ubezpieczenie dziecka od następstw – nieszczęśliwego wypadku
Wniosek.doc (17 KB)