Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Data: 02.04.2021 r., godz. 10.00    135
02.04.2021 r. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autyzm  to nie choroba,  to zaburzenie rozwoju, które trwa całe życie i dotyka wielu obszarów, powodując inny rozwój dotkniętego nim dziecka, inne postrzeganie świata, inne rozumienie relacji społecznych. 
Osoby dotknięte zaburzeniami spektrum w odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe,  które muszą mieć poukładany, powtarzalny i dający się przewidzieć świat, a wszyscy ci, którzy się z nim zmagają, potrzebują jak inni zrozumienia i oddanych przyjaciół. 
Nie bądźmy więc obojętni wobec tych osób, pochylmy się nad ich problemami, bądźmy świadomi, że każdy na swój sposób może im  pomagać akceptując , unikając wykluczenia ze społeczeństwa.
2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ po to, aby zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację osób dotkniętych autyzmem   i ich najbliższych.
Pamiętajmy, że wyrazem naszej solidarności z osobami dotkniętymi  zaburzeniami ze spektrum jest kolor niebieski.  Zachęcamy więc do wyrażenia naszej otwartości, zrozumienia i akceptacji dla tych osób poprzez używanie w tym dniu koloru niebieskiego.  Otwórzmy swe (tym razem niebieskie) serca.
Społeczność naszego żłobka  w tym dniu podkreśla i pokazuje, że od najmłodszych lat życia uczymy dzieci akceptacji , wrażliwości i czerpania radości z pomocy innym.
Niebieski kolor dziś dominuje. 
Żłobek Motylkowy Świat solidaryzuje się z osobami dotkniętymi autyzmem i zaprasza wszystkich do popierania akcji . Nie bądźmy obojętni, bądźmy na niebiesko!
Dzięki temu  będziemy wszyscy razem – w sposób, na jaki pozwala nam dzisiejsza pandemiczna rzeczywistość.