Światowy Dzień Książki

Data: 23.04.2021 r., godz. 13.00    123
23 Kwietnia Światowy Dzień Książki

W dniu 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – święto pisarzy, poetów, tłumaczy, redaktorów, korektorów, wydawców i wszystkich tych, którzy z książkami i prawem autorskim mają na co dzień do czynienia. To również Święto czytelników, czyli wszystkich miłośników książek.

Żłobek Miejski Motylkowy Świat również w tym dniu włącza, się w obchody, promując książki i czytelnictwo wśród najmłodszych, przyszłych potencjalnych czytelników. Święto to ma podkreślić znaczenie książki w życiu każdego człowieka i pokazać zalety płynące z czytania dzieciom od jego narodzenia.

Czytanie książeczek to nasz stały punkt codziennej pracy wychowawczej. Codziennie kilka minut poświęcamy na czytanie i oglądanie książeczek, w myśl zasady, że „ dziecko które czyta, stanie się dorosłym, który myśli”.

Dziecko, któremu czyta się od wczesnego dzieciństwa, będzie kojarzyło czytanie jako przyjemnie spędzony czas z bliskimi . Czytanie nie tylko uczy moralnych wartości, ale pomaga w osiąganiu sukcesów wychowawczych, kształtuje nawyk czytania i tym samym zdobywania wiedzy.

Czytanie książek dzieciom to radość z poznawania wciąż nowych bohaterów i ich przygód , to rozwijanie wrażliwej wyobraźni i wzbogacanie zasobu słownictwa, sfery emocjonalnej i poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

Czytając dziecku wyrażajmy swoje uczucia, emocje, dzielmy się swoimi spostrzeżeniami i tego oczekujmy od dziecka, a na pewno będzie to owocować zacieśnianiem wzajemnych więzi.

Zachęcamy więc, by poświęcić kilka minut na spędzenie z dzieckiem i odpowiednią książką, którą będziemy czytać, oglądać, opowiadać.

„Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać”.

Niech podsumowaniem korzyści płynących z czytania będą słowa J.Brzechwy „Przez odpowiednią literaturę kształtuje się smak przyszłego czytelnika, a właśnie chęć korzystania z książek jest miarą powodzenia w nauce i życiu dorosłym