Wyniki rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2022/2023

Data: 13.05.2022 r., godz. 11.20    1057
Wyniki rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Po zakwalifikowaniu się dziecka do placówki rodzic/opiekun zobowiązany jest do  wysłanie na e-maila dyrektor@zlobek.legionowo.pl podpisanego przez obojga rodziców/opiekunów oświadczenia w ciągu 5 dni roboczych co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka do placówki (w okresie 16 - 20 maj).

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu miejsca dla dziecka w żłobku.pdf (245 KB)

W przypadku braku dostarczenia oświadczenia w ciągu 5 dni roboczych do placówki ( w okresie 16-20 maj), dziecko jest skreślone z listy przyjętych do żłobka od września 2022.

 

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO MOTYLKOWY ŚWIAT I JEGO FILII OD 01.09.2022 roku:

lista dzieci przyjetych 2022-2023 - dla rodziców.pdf (735 KB)

 

Adaptacja w żłobku odbędzie się w okresie od 30 sierpnia do 9 września.

W dniach 30 i 31 odbędzie się adaptacja dzieci wraz z rodzicami. W pozostałych dniach dzieci będą przyprowadzane na określoną godzinę i pozostaną same pod opieką wychowawców.

W okresie 1.09.2022 - 02.09.2022 po 1,5 h.

W okresie 5.09.2022-09.09.2022 dzieci przyprowadzane są na określoną godzinę i pozostają do obiadu bez rodziców/opiekunów.

W okresie adaptacji Prosimy o udział dziecka wraz 1 rodzicem/opiekunem.

Dokumenty tj. umowa, upoważnienia do odbioru dziecka, oświadczenia będą udostępnione w lipcu do pobrania na stronie wraz z terminami jej przekazania do żłobka.

 W sierpniu podamy informację o przydziale do grup i grafik adaptacji, termin zebrania (30 i 31 sierpnia).