ZEBRANIE

Data: 24.05.2023 r., godz. 09.40    2670
Termin zebrania dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych od 1 września 2023 roku do żłobka.

Szanowni Państwo,

W dniach 29  i 30 maja odbędą się zebrania dla Rodziców dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2023 roku.

  •  29.05.2023 godz. 17.00. dla Rodziców dzieci o numerach ewidencyjnych:

1,1A,1B, 3, 6, 12, 15, 26, 32,  35, 40, 50, 52, 53, 61, 65, 66, 74, 75, 77, 80, 88, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 108, 110, 113, 114, 116, 118, 121, 124, 136,137, 138, 139, 146, 148,  151, 159, 164, 166, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 178,179, 180, 182, 185, 187,  193, 194, 195, 197, 200, 203, 205, 208, 211, 217, 237.

  • 30.05.2023 godz.17.00. dla Rodziców dzieci o numerach ewidencyjnych: 

24, 27, 30, 69, 71, 72, 82, 87, 90, 106, 127, 131, 132, 133, 144, 145, 149, 150, 156, 160, 162, 165, 167,  184, 190, 220, 223, 224,  226, 228, 229, 230, 232, 234, 235,  238, 239, 240, 241, 242, 243, 249,  252, 254, 256, 257, 261, 263, 266, 268, 269, 270, 271A, 275,  279, 280, 282, 284, 286, 287, 288, 289 B, 295, 300, 304, 317, 320.

MIEJSCE ZEBRANIA: Siedziba główna przy ul. E.Dietricha 1, wejście od parkingu od Dietricha.

Na zebrania  proszę przynieść komplet wypełnionych dokumentów:

  • Umowa dot. korzystania z usług żłobka- 2 egzemplarze
  • Oświadczenia i zgody
  • Karta informacyjna dla pielęgniarki
  • Upoważnienie do odbioru dziecka
  • Wniosek o zniżkę w opłacie dla posiadaczy Legionowskiej Karty dużej rodziny + ksero karty

Wszystkie dokumenty w przypadku pełnej rodziny należy podpisać przez obojga rodziców/opiekunów. Druki dokumentów są też dostępne w sekretariacie w godz. 7.30 -15.30.

Zebranie jest dla Rodziców/Opiekunów. Ze względów organizacyjnych proszę o udział w zebraniu 1 rodzica/opiekuna. W przypadku nieobecności na zebraniu proszę o informację zwrotną mailową na adres sekretariat@zlobek.legionowo.pl lub sekretariat.filia@zlobek legionowo.pl ( w przypadku, gdy dziecko dostało sie do filii żłobka) w celu ustalenia terminu przekazania dokumentów.

Umowa korzystania z usług żłobka.pdf (652 KB)

Umowa korzystania z usług żłobka-FILIA.pdf (653 KB) - umowa dla dzieci, które dostały się do filii

Upoważnienie do odbioru dziecka.pdf (434 KB)

Karta informacyjna dla pielęgniarki.pdf (424 KB)

oświadczenia.pdf (268 KB)

Wniosek o zniżkę w opłacie dla posiadaczy Legionowskiej Karty Dużej Rodziny.pdf (198 KB)

Prosimy o zapoznanie się ze statutem, regulaminem żłobka, uchwałą o odpłatności i w sprawie wprowadzenia Legionowskiej karty dużej rodziny.

Uchwala dot opłat za żłobek.pdf (539 KB)

Uchwała w sprawie wprowadzenia KDR.pdf (1.09 MB)

Statut Żłobka 2018.pdf (218 KB)

Statut Żłobka 2020.pdf (146 KB)

REGULAMIN organizacyjny..pdf (332 KB)