Termin zebrania dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych od 1 września 2024 roku do żłobka.

Data: 23.05.2024 r., godz. 14.40    3214
ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

W dniach 27  i 28 maja odbędą się zebrania dla Rodziców dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2024 roku.

  •  27.05.2024 godz. 17.00. dla Rodziców dzieci o numerach ewidencyjnych:

15, 20, 22, 25, 31, 33, 39, 47, 48, 59, 65, 79, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 106, 109, 112, 114, 119, 124, 126, 129, 132, 133, 134, 136, 137, 141, 146, 147, 148, 152, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170 B, 172, 177, 182, 185, 189, 191

  • 28.05.2024 godz.17.00. dla Rodziców dzieci o numerach ewidencyjnych: 

 16, 18, 21, 28, 41, 80, 82, 84, 115, 145, 170 A, 171, 173, 174, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 227, 231,232,  237, 238, 240, 241, 245, 246, 247, 251, 252, 253, 256, 257, 259, 261, 262, 264, 265, 266

MIEJSCE ZEBRANIA: Siedziba główna przy ul. E.Dietricha 1, wejście od parkingu od Dietricha.

Na zebrania  proszę przynieść komplet wypełnionych dokumentów:

  • Umowa dot. korzystania z usług żłobka- 2 egzemplarze
  • Oświadczenia i zgody
  • Karta informacyjna dla pielęgniarki
  • Upoważnienie do odbioru dziecka
  • Wniosek o zniżkę w opłacie dla posiadaczy Legionowskiej Karty dużej rodziny + ksero karty

Wszystkie dokumenty w przypadku pełnej rodziny należy podpisać przez obojga rodziców/opiekunów. Druki dokumentów są też dostępne w sekretariacie w godz. 7.30 -15.30.

Zebranie jest dla Rodziców/Opiekunów. Ze względów organizacyjnych proszę o udział w zebraniu 1 rodzica/opiekuna. W przypadku nieobecności na zebraniu proszę o informację zwrotną mailową na adres sekretariat@zlobek.legionowo.pl lub sekretariat.filia@zlobek legionowo.pl ( w przypadku, gdy dziecko dostało sie do filii żłobka) w celu ustalenia terminu przekazania dokumentów.

Umowa korzystania z usług żłobka.pdf (653 KB)

Umowa korzystania z usług żłobka-filia.pdf (653 KB)

Upoważnienie do odbioru dziecka.pdf (434 KB)

Oświadczenia i zgody.pdf (268 KB)

Karta informacyjna o dziecku pdf (424 KB)

Wniosek o zniżkę KDR obowiązujący od 01.05.2022.pdf (198 KB)

Prosimy o zapoznanie się ze statutem, regulaminem żłobka, uchwałą o odpłatności i w sprawie wprowadzenia Legionowskiej karty dużej rodziny.

Uchwala dot opłat za żłobek.pdf (539 KB)

Uchwała w sprawie wprowadzenia KDR.pdf (1.09 MB)

Statut Żłobka 2018.pdf (218 KB)

Statut Żłobka 2020.pdf (146 KB)

REGULAMIN organizacyjny..pdf (332 KB)