Kraina zmysłów

Data: 24.09.2021 r., godz. 15.00    140
„Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam”

 

 KONCEPCJA

Ogólnopolskiego Programu

 

Rola zmysłów i integracji sensorycznej w rozwoju dziecka

 „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam

„Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie byłoby w zmysłach”

                                                                                            Arystoteles

                                                                                                                                      

            Zmysły odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. To dzięki nim poznajemy świat. One informują nas o otaczającym świecie, pozwalają nam doświadczać przestrzeni wokół poprzez odczuwanie zapachów, widzenie czy słyszenie. Ponadto zmysły pełnią rolę ochronna gdyż ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem.

W rozwoju i funkcjonowaniu każdego człowieka ważną rolę odgrywa aż 8 zmysłów.

Mówiąc o zmysłach mamy na myśli głownie zmysł:

 • dotyku
 • wzroku
 • słuchu
 • smaku
 • węchu

Są to zmysły zwane dalszymi i związane są z odbieraniem wrażeń płynących ze świata zewnętrznego oraz mamy nad nimi kontrolę.

Zmysły dalsze kształtują się w pierwszych miesiącach życia i są niezbędne dla dziecka po porodzie. Chociaż warto podkreślić iż pomimo, że powstają one w trakcie ciąży to nie są wykorzystywane w pełni przez dziecko.[1]

Oprócz zmysłów dalszych w naszych organizmie znajdują zmysły, które funkcjonują poza naszą kontrolą- są to zmysły bliższe , do których zaliczamy:

 • zmysł przedsionkowy
 • zmysł propriocepcji
 • zmysł interocepcji czyli narządów wewnętrznych

Zmysły bliższe powstają w okresie prenatalnym i towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Ich zadaniem jest odbieranie bodźców dochodzących z wewnątrz naszego organizmu oraz odpowiadają za właściwe odczuwanie naszego ciała. Ich prawidłowe funkcjonowanie przyczynia się między innymi do osiągnięcia przez dziecko poszczególnych kamieni milowych w odpowiednim czasie[2].

Każdy ze zmysłów odgrywa bardzo ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas a ich ścisła współpraca powoduje, że tworzą one jeden układ narządów zmysłów.

To dzięki integracji wrażeń płynących z poszczególnych zmysłów jak i środowiska; docierają one  mózgu który musi wykonać „ogrom”  pracy gdyż:

 • rozpoznaje,
 • segreguje,
 • rejestruje,
 • interpretuje
 • łączy ze sobą te informacje z poprzednimi doświadczeniami

po to,  aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

Integracja sensoryczna pozwala nie tylko porządkuje bodźce sensoryczne, które pochodzą z naszego ciała i z otaczającego nas środowiska ale  pozwala na skuteczne używanie naszego ciała w celu interakcji z otoczeniem.

Program Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam” powstał w celu wsparcia rozwoju dzieci poprzez stymulację zmysłów dostarczając im wrażeń sensorycznych w formie zabawowej.

Warto również podkreślić, iż wprowadzana innowacja nie jest formą terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego ale funkcją jej jest wsparcie rozwoju dziecka.

 Program  odwołuje się do  Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Kraina Zmysłów ma za zadanie rzeczowo wskazać nauczycielom pomysły, zadania do wykonania, niezbędne do prawidłowej stymulacji zmysłów niezbędnej do osiągnięcia przed dziecko harmonijnego rozwoju.

 Program Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam” jest  skierowany  do wszystkich grup wiekowych przedszkolnych i klas 1-3. Pozwala na stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez dostarczanie dzieciom różnorodnych bodźców wspomagających integrację sensoryczną z wykorzystaniem konstruktywnej zabawy.

„Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam” został stworzony w oparciu o Podstawę Programową Przedszkola i Klas 1-3. W szczególności uwzględniając realizację  głównego celu jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka oraz zadania przedszkola jakim jest: wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

fragmenty z Koncepcji Ogólnopolskiego Programu - Rola Zmysłów i Integracji Sensorycznej w Rozwóju Dziecka

 

 

   Bibliografia:                                                   

[1] J.Kapuścińska- Kozakiewicz.(2019).Rola zmysłów w uczeniu się dziecka. Życie Szkoły, 46

[2]J. Kapuścińska- Kozakiewicz,op.cit.