Wakacje

Data: 08.02.2022 r., godz. 10.00    250
Przerwa remontowo-urlopowa

ZARZĄDZENIE NR 18/2021

DYREKTORA

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO MOTYLKOWY ŚWIAT

z dnia 21.12.2021w sprawie: określenia przerwy urlopowo – remontowej w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie.Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/549/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat ustala się, co następuje:

§1Termin przerwy urlopowo – remontowej w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie wyznacza się na okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.


§2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(-) Dyrektor żłobka

Monika Poszytek