Oferta pracy- woźna grupowa

Data: 28.05.2024 r., godz. 08.00    Liczba odwiedzających: 176

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat  w Legionowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

1.     Stanowisko: woźna grupowa

2. liczna etatów - 2

3. zatrudnienie:  na podstawie umowy o pracę 
4.     Miejsce wykonywania pracy : ul. Edwarda Dietricha 1 i POW 2b

5.     Zatrudnienie : lipiec 2024 i wrzesień 2024

6.     Praca w godzinach: 7.30 -15.30 i 8.00 -16.00

Wykształcenie:

 •  średnie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Pomocą przy karmieniu, pielęgnacji dzieci.
2. Wykonywanie codziennie czynności związanych z utrzymaniem czystości we wszystkich pomieszczeniach w powierzonej grupie :

 • zamiatanie, odkurzanie, ścieranie kurzu, mycie parapetów, półek,
 • mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,
 • zmywanie podłóg na mokro z użyciem odpowiednich środków czyszczących,
 • mycie okien, drzwi, futryn,
 • utrzymanie w czystości szyb w drzwiach oszklonych,
 • codzienne słanie łóżeczek, leżaków dzieci, zmiana zabrudzonej bielizny pościelowej,
 • utrzymanie w czystości łazienek i nocników w czasie funkcjonowania żłobka,
 • przenoszenie brudnej bielizny do pralni i pobieranie czystej,
 • pobieranie środków czystości i myjących.

3.  Podawanie posiłków dla swojej grupy.

4.  Zmywanie i wyparzanie naczyń po posiłkach.

5.  Przygotowanie owoców i napoju do II śniadania,

6.  Rozdzielanie posiłków z uwzględnieniem diet dzieci.

7.  Sprzątanie pomieszczeń kuchennych- strefy czystej i brudnej.

8.  Wynoszenie zlewek do zlewkowni i utrzymanie jej w czystości.

9.  Na bieżąco wynoszenie uzbieranych śmieci i odpadów.

10.  Utrzymanie w należytym porządku powierzonego sprzętu.

 

Wymagane dokumenty:

 •   CV 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV z klauzulą o ochronie danych osobowych pod adres dyrektor@zlobek.legionowo.pl lub złożenie osobiście w żłobku w kopercie A4 z imieniem i nazwiskiem kandydata i z dopiskiem dot.: nabór na stanowisko woźnej "do 07.06.2024 r. w godz. 8.00-15.00. Dokumenty aplikacyjne zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Informacje dodatkowe:

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć oświadczenia:

 1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Oświadczenie o braku pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata.
 5. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd.
 6. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego ,, Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maj wskaźnik zatrudnienia w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zdrowotnie i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 1%.