Informacja o wynikach rekrutacji na rok 2021/2022

Data: 07.05.2021 r., godz. 11.10    Liczba odwiedzających: 447

Rodzice/Opiekunowie

Dnia 14 maja 2021 zostanie ogłoszona lista dzieci (na stronie żłobka i w placówce )przyjętych do Żłobka od 1 września 2021.

Po zakwalifikowaniu się dziecka do placówki rodzic/opiekun zobowiązany jest do dostarczenia osobiście lub wysłanie na e-maila dyrektor@zlobek.legionowo.pl podpisanego przez obojga rodziców/opiekunów oświadczenia w ciągu 5 dni roboczych co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka do placówki (w okresie 17 - 21 maj).

W przypadku braku dostarczenia oświadczenia w ciągu 5 dni roboczych do placówki ( w okresie 17-21 maj), dziecko jest skreślone z listy przyjętych i nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Wzór oświadczenia rodzica.docx (14 KB)