Opłaty

Liczba odwiedzających: 8828

INFORMUJĘ RODZICÓW, ŻE ODPŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA ZA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA WYNOSI:

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 860 złotych 

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny (Karty Legionowskiej) przysługuje zniżka w opłacie stałej w wysokości 30% i 50%

Podstawa: Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011 r.

ŻYWIENIE – STAWKA ŻYWIENIOWA 10,00 x DNI W MIESIĄCU

Podstawa: Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat
z dnia 7 grudnia  2022 r.

Numer rachunku bankowego Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu wyżywienia i opłaty za pobyt:

06 1090 1841 0000 0001 4679 4911
Santander Bank Polska S.A.
Członkowie Rady Rodziców zgodnie postanowili, że w roku szkolnym 2022/2023 zajęcia dodatkowe prowadzone w żłobku - zajęcia taneczne/muzykoterapia i z języka angielskiego Musical Babies będą w całości finansowane z funduszu Rady Rodziców

Wysokość comiesięcznej składki na Radę Rodziców ustalono w wysokości -60,00 zł

Dla rodziców dzieci z Gr 1 - niemowlaków ze względu na ograniczone uczestnictwo w zajęciach dodatkowych wysokość składki ustalono na kwotę 50,00 zł/ m-c

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu Rady Rodziców 

Numer konta Rady Rodziców 33 8013 0006 2001 0011 8835 0001
Bank Spółdzielczy Legionowo


***
OPŁATY REGULUJECIE PAŃSTWO DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA Z DOŁU. WSZYSTKIE PŁATNOŚCI PŁATNE PRZELEWEM.

W miesiącu IX- jednorazowa (dobrowolna) wpłata na ubezpieczenie dziecka od następstw – nieszczęśliwego wypadkuWniosek o zniżkę KDR obowiązujący od 01.05.2022.doc (34 KB)