Specjaliści w żłobku

Liczba odwiedzających: 3693

Wychodząc naprzeciw, pragnę przedstawić Państwu grafik pracy specjalistów zatrudnionych w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

PSYCHOLOG
Aleksandra Żelichowska

PONIEDZIAŁEK

OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 11.30

WTOREK

OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 12.30

CZWARTEK

OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 12.00

LOGOPEDA

Elwira Rutkowska

ŚRODA

OD GODZ. 7.00 DO GODZ.12.00

CZWARTEK

OD GODZ. 7.00 DO 12.00

SPECJALISTA PRACUJĄCY W FILII:

TERAPEUTA w zakresie integracji sensorycznej i mowy

Ksenia Wojtasik-Całka

PONIEDZIAŁEK

OD GODZ. 7.30 DO GODZ.9.30

WTOREK

OD GODZ.7.30 DO GODZ.9.30

ŚRODA

OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 9.30

CZWARTEK
OD GODZ. 13.00 DO GODZ. 17.00

Każdy ostatni wtorek miesiąca  zespołu specjalistów ma spotkania wewnętrzne dot. omówienia planu terapeutycznego na kolejny miesiąc.

Grafik specjalistów może ulec zmianie wg. potrzeb organizacyjnych żłobka.

Konsultacje telefoniczne Rodziców ze specjalistą po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie.