Kadra

Liczba odwiedzających: 819

Funkcję Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat oraz Filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat pełni Pani Monika Poszytek

W naszym żłobku kadrę stanowią wykwalifikowani opiekunowie, pedagodzy, specjaliści stale podnoszący swoje kompetencje zawodowe.
Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków.

Nasi pracownicy nie ustają w dążeniach, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny.

Nasza Kadra: składa się ze specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej, logopedy, pielęgniarek, opiekunów dziecięcych oraz personelu pomocniczego.

Starsza pielęgniarka żłobka Pani Agnieszka Zielińska pełni funkcję medyczną oraz nadzór nad personelem grup. Pani Agnieszka Zielińska pełni także funkcję Zastępcy Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat.

W Filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat funkcję Kierownika Filii pełni Pani Justyna Kurek.

Opiekunowie
posiadają nie tylko formalne kwalifikacje, ale również umiejętności, wiedzę oraz reprezentują wartości i postawy odpowiednie do ich roli i odpowiedzialności. Od jakości pracy opie­kunów oraz ich gotowości do rozwoju zależy jakość pracy z dziećmi.

W Żłobku funkcjonuje podział dzieci na siedem grup wiekowych (od 20 tygonia życia do 3 lat), oraz dwie grupy wiekowe w filii żłobka (od 12 miesięcy do 3 lat) w których pracują pielęgniarki, opiekunowie dziecięcy i woźne grupowe, które wspierają pracę opiekunów oraz odpowiadają za stan sanitarny grupy.

Pozostały personel to: specjalista do spraw żywienia i zaopatrzenia, szef kuchni, kucharki, praczka , pracownicy księgowości i administracji oraz pracownik gospodarczy.