Kadra

Liczba odwiedzających: 6724

Funkcję Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat oraz Filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat pełni Pani Monika Poszytek

W naszym żłobku kadrę stanowią wykwalifikowani opiekunowie, pedagodzy, specjaliści stale podnoszący swoje kompetencje zawodowe.
Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków.

Nasi pracownicy nie ustają w dążeniach, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny.

Nasza Kadra: składa się ze specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej, logopedy, pielęgniarek, opiekunów dziecięcych oraz personelu pomocniczego.

Starsza pielęgniarka żłobka Pani Dorota Kołacz pełni funkcję medyczną oraz nadzór nad personelem grup. 

W Filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat funkcję Kierownika Filii pełni Pani Justyna Kurek a pielęgniarki pani Tetyana Bashynska. 

Opiekunowie
posiadają nie tylko formalne kwalifikacje, ale również umiejętności, wiedzę oraz reprezentują wartości i postawy odpowiednie do ich roli i odpowiedzialności. Od jakości pracy opie­kunów oraz ich gotowości do rozwoju zależy jakość pracy z dziećmi.

W Żłobku funkcjonuje podział dzieci na siedem grup wiekowych (od 20 tygonia życia do 3 lat), oraz dwie grupy wiekowe w filii żłobka (od 12 miesięcy do 3 lat) w których pracują pielęgniarki, opiekunowie dziecięcy i woźne grupowe, które wspierają pracę opiekunów oraz odpowiadają za stan sanitarny grupy.

Pozostały personel to: intendent, szef kuchni, kucharki, praczka , pracownicy księgowości i administracji oraz pracownik gospodarczy.